warkop - wegiel / mial / stal / Technologia suchego odkamieniania 

Warkop

więcej

więcej
Strona głównaOfertaTechnologia suchego odkamieniania
Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy › zadaj nam pytanie wypełniając formularz

Kontakt

Technologia suchego odkamieniania

Urządzenia do suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego nie stosowane dotychczas w polskim górnictwie są wykorzystywane na skalę przemysłową w wielu krajach w tym przez największych producentów węgla, np. w kopalniach USA, Australii, Chinach, RPA.

Proces odkamnieniania (w literaturze anglosaskiej - deshaling) prowadzony na sucho na powietrznych stołach koncentracyjnych umożliwia usunięcie do 80-90% skały płonnej znajdującej się w eksploatowanym urobku węglowym.

Zastosowanie tej technologii zmniejsza obciążenie maszyn w zakładzie przeróbczym i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów produkcji węgla w zakładach wydobywczych.

Techniczne właściwości urządzenia do suchego odkamieniania węgla:
 • brak potrzeby stosowania wody,
 • niskie koszty inwestycyjne i bardzo prosty proces technologiczny, nie wymagający zaplecza warsztatowego; koszty inwestycyjne w porównaniu do kosztów wzbogacenia na mokro wynoszą od 1/5 do 1/10 wartości nakładów finansowych,
 • niskie koszty operacyjne wynoszą od 1/3 do 1/4 kosztów operacyjnych metod mokrego wzbogacania węgla,
 • wysoka zdolność produkcyjna: niski udział siły roboczej - urządzenie obsługiwane jest przez 2 -3 pracowników, z wydajnością 80 - 250 t/roboczodniówkę; w przypadku zastosowania urządzeń FGX o dużej wydajności wielkości te znacząco wzrastają,
 • wysoki odzysk węgla handlowego: nie powstają muły węglowe; po odrzuceniu odpadów węgiel wraz z pyłem węglowym odzyskiwanym z instalacji odpylającej staje się produktem handlowym,
 • niska zawartość wilgoci we wzbogaconym węglu: nie obserwuje się wzrostu wilgotności węgla wzbogaconego, a wręcz przeciwnie - w trakcie wzbogacania wilgotność zmniejsza się, podnosząc kaloryczność węgla,
 • produkcja węgla o różnych wartościach zapopielenia: istnieje możliwość uzyskiwania węgla o różnej zawartości popiołu, dostosowanej do potrzeb odbiorców, co przynosi określone korzyści ekonomiczne,
 • wysoka zdolność przystosowawcza:
  • można wzbogacać węgiel brunatny, energetyczny i antracytowy z dobrą skutecznością,
  • szeroki zakres klas ziarnowych nadawy:
   1. węgiel surowy ( 80 ÷ 0; 50 ÷ 0; 25 ÷ 0 mm),
   2. węgiel ziarnisty ( 70 ÷ 30; 50 ÷ 25 mm),
   3. węgiel drobny ( 25 ÷ 0; 13 ÷ 0 mm),
   4. węgiel przesiany ( 80 ÷ 13; 50 ÷ 6 mm),
  • urządzenie do suchego wzbogacania może być stosowane w miejscach z ograniczoną przestrzenią; pozwala to na łatwe prace adaptacyjne w istniejących zakładach przeróbki węgla,
  • wysoka skuteczność urządzeń odpylających; zastosowano podwójny, równoległy system odpylania pracujący w podciśnieniu,
  • niewielkie wymogi kubaturowe, największe urządzenie można zabudować na powierzchni 300 m2,
  • krótki czas włączenia do ruchu; urządzenie jest typu modułowego, w oparciu o konstrukcję stalową; wymagany jest fundament betonowy; czas zabudowy od 1/2 do 1 miesiąca,
  • płynna i prosta praca urządzenia; urządzenie jest proste w budowie z łatwym dostępem i prostym sposobem wymiany zużytych części; napęd wibracyjny może pracować bezawaryjnie > 10000 godz

Producent urządzenia służącego do wstępnego suchego odkamieniania urobku węgla surowego Tangshan Shenzhou Manufacturing Co., Ltd. upoważnił firmę Warkop ( wyłączny przedstawiciel ) do wdrożenia tej technologii w polskim górnictwie. Firma dysponuje wiedzą techniczną dotyczącą pracy urządzenia, oraz informacją gdzie zastosowano takie rozwiązanie i jakie osiągnięto korzyści.

Firmy zainteresowane zastosowaniem technologii suchego odkamieniania węgla mogą wykonać badanie swojego węgla na urządzeniu FGX. Takie stanowisko badawcze zostało uruchomione przy udziale firmy Warkop przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Na stanowisku badawczym z urządzeniem FGX-1, można przebadać efektywność rozdziału węgli o różnym uziarnieniu, zapopieleniu oraz wartości opałowej.
Po zakończeniu cyklu będzie wykonana pełna analiza uzyskanego rozdziału. Po zrealizowaniu pełnej procedury badawczej zlecający badanie otrzyma "¦wiadectwo z badań" wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego .

Zobacz szczegóły oferty

Urządzenia FGX

Referencje