warkop - wegiel / mial / stal / ¦rodowisko (inwentaryzacje przyrodnicze,opracowania ekofizjograficzne,karty informacyjne przedsięwzięć do decyzji ¶rodowiskowych) 

Warkop

więcej

więcej
Strona głównaOferta¦rodowisko
Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy › zadaj nam pytanie wypełniając formularz

Kontakt

¦rodowisko

Planowanie i przygotowanie inwestycji - opracowywanie ekspertyz środowiskowych na wszystkich etapach inwestycji i eksploatacji przedsięwzięć:

 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • inwentaryzacje dendrologiczne wraz z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • karty informacyjne przedsięwzięć do decyzji środowiskowych,
 • raporty oddziaływania na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000,
 • przyrodniczy nadzór inwestycyjny (m.in. nadzór ornitologiczny, herpetologiczny i botaniczny nad budową dróg i przedsięwzięciami w obszarach NATURA 2000),
 • analizy porealizacyjne,
Opracowania w celu uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska:

 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, wraz z oceną środowiskową BAT,
 • operaty wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • wnioski na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,
 • programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • informacje o wytwarzanych odpadach,
 • zgłoszenia instalacji,
 • instrukcje eksploatacji składowisk odpadów,
Dokumentacje przyrodnicze:

 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze wybranych terenów, w tym istniejących i projektowanych obszarów chronionych,
 • plany ochrony terenów chronionych oraz przyrodniczo cennych,
 • oceny i monitoring stanu zasobów przyrody,
 • administrowanie obszarami przyrodniczo cennymi,
 • projekty prac i zabiegów z zakresu kompensacji oraz rekultywacji przyrodniczej.